Hoppa till huvudinnehåll

COUNTIF Mastery: 8 viktiga Excel-exempel du behöver veta

Författare: Sun Senast ändrad: 2023-08-17

I det dagliga arbetet kan det kännas som att söka efter en nål i en höstack att räkna förekomsten av specifika kriterier i en stor Excel-datauppsättning. Men oroa dig inte, Excels COUNTIF-funktion är här för att rädda dig. COUNTIF-funktionen är ett kraftfullt verktyg som gör att du snabbt och exakt kan räkna antalet datapunkter som uppfyller specifika kriterier. I den här artikeln fördjupar vi oss i syntaxen och användningen av COUNTIF-funktionen, och ger åtta exempel som hjälper dig att utnyttja den fulla potentialen hos denna kraftfulla analysfunktion.


COUNTIF-funktion: syntax och argument

 

COUNTIF-funktionen används för att räkna antalet celler i ett intervall som uppfyller ett villkor.

syntax

Den generiska syntaxen för COUNTIF ser ut så här:

=COUNTIF(range, criteria)

Argument

 • Mätområde: Krävs. Detta är intervallet där du vill räkna de specifika kriterierna.
 • Kriterier: Krävs. Detta definierar vad du letar efter inom det definierade intervallet.

Ett enkelt exempel för att förstå COUNTIF-funktionen

För att leta efter ett namn "Judy" i intervallet A4:A13 och räkna, bör du använda COUNTIF-funktionen enligt nedan:

=COUNTIF(A4:A13,"Judy")

Tryck sedan på ange nyckeln för att få räkningen.

doc countif exempel 1

Här listar vi sju scenarier nedan för att du bättre ska förstå hur du använder COUNTIF-funktionen.


COUNTIF grundläggande användningsområden

 

Räkna om celler med specifik text (exakt matchning)

COUNTIF-funktionen kan användas för att räkna celler som är lika med ett specifikt nummer, text eller datum.

Här tar vi tabellen A3:C13 som exempel, kolumn A innehåller fruktnamn, kolumn B innehåller siffror och kolumn C innehåller datum. Vi kommer separat att räkna förekomsterna av "Apple", "100" och "6/10/2023" i dessa kolumner.

doc countif exempel 2 1

Tabellen nedan ger 3 olika scenarier baserade på ovanstående exempel för att visa hur man skriver kriterierna i COUNTIF-funktionen:

Målet Kriterier Formel
Celler lika med Apple "Äpple" =ANTALOM(A4:A13,"Apple")
Celler lika med 100 100 eller "100" =ANTALOM(B4:B13,100)
Celler lika med 6/10/2023 "6/10/2023" =COUNTIF(C4:C13,"6/10/2023")

Efter att ha satt COUNTIF-funktionen, tryck ange för att få det räknade resultatet.

doc countif exempel 3 1

Anmärkningar:
 • Ett ord eller flera ord eller ett datum bör bifogas med kvoter som kriterier.
 • Istället för att skriva kriterier kan du använda en referens till valfri cell som innehåller kriterierna och få samma resultat, t.ex. =ANTALOM(C4:C13,E6).

Sugen på ett enkelt sätt att räkna, markera och markera celler som matchar specifik text? Kutools för Excel har svaret med sitt Välj specifika celler funktion! Upplev dess kraft och enkelhet på egen hand ladda ner Kutools för Excel och starta din 30-dagars gratis provperiod idag.

doc countif exempel 4 1


Räkna om celler innehåller specifik text (partiell matchning)

Om du vill räkna celler som innehåller specifika texter kan COUNTIF-funktionen också hjälpa dig genom att använda jokertecken.

Jokertecken:

 • Ett frågetecken (?) matchar vilket tecken som helst, till exempel L??? hittar "Lisa" och "Lucy".
 • En asterisk (*) matchar noll eller fler tecken av något slag, till exempel hittar *cy "Lucy" och "Nancy".
 • Tilden (~) är "escape"-tecknet, sätter det före ett jokertecken (som ~*,~?,~*), jokertecknet behandlas sedan som ett vanligt tecken, till exempel ~* hittar "*".

I det här avsnittet kommer vi att räkna förekomsterna av texten som börjar med "L" i kolumnen A3:A13 som ett exempel.

doc countif exempel 5

Och här presenterar vi en lista över vanliga scenarier du kan stöta på baserat på instansen, tillsammans med motsvarande kriterier som ska användas i COUNTIF-funktionen, såväl som de formler som krävs.

Målet Kriterier Formel
Celler börjar med L "L*" =ANTALOM(A4:A13,"L*")
Celler börjar med L och slutar med valfria tre tecken "L???" =ANTALOM(A4:A13,"L???")
Celler slutar med cy "*cy" =COUNTIF(A4:A13,"*cy")
Celler börjar med valfria tre tecken och slutar med y "???y" =ANTALOM(A4:A13,"???y")
Celler innehåller u "*u*" =ANTALOM(A4:A13,"*u*")
Celler lika med * "~*" =ANTALOM(A4:A13,"~*")

Efter att ha satt COUNTIF-funktionen, tryck ange för att få det räknade resultatet.

doc countif exempel 6

Anmärkningar: Istället för att skriva kriterier kan du använda en referens till valfri cell som innehåller kriterierna och få samma resultat, t.ex. =COUNTIF(A4:A13,C4).

Vill du lysa upp de Excel-celler som innehåller specifik text? Kutools för Excel är ditt hemliga vapen! De Välj specifika celler funktion kommer att göra jobbet på nolltid. Få en smak av effektivitet genom att ladda ner Kutools för Excel - starta din 30-dagars gratis provperiod och se hur din produktivitet stiger!

doc countif exempel 7


Räkna om cellerna inte är tomma eller tomma

Om du har ett stort utbud av data och behöver effektivt räkna antalet tomma eller icke-tomma celler, kommer COUNTIF-funktionen att vara ett värdefullt hjälpmedel.

Här kommer vi att använda området A4:A11 som ett exempel för att räkna de inte tomma cellerna och tomma cellerna.

doc countif exempel 8

Målet Kriterier Formel
Celler är inte tomma "<>" = RÄKTA (A4: A11, "<>")
Celler är tomma "" =COUNTIF(A4:A11,"")

Efter att ha satt COUNTIF-funktionen, tryck ange för att få resultatet.

doc countif exempel 9 1

Gå vidare i Excel! Med Kutools för Excel's Välj icke-tomma celler visa, räkna och markera icke-tomma celler på ett ögonblick. Prova Kutools nu med en 30-dagars gratis provperiod och öka din produktivitet!

doc countif exempel 10


Räkna om celler endast innehåller text eller siffror

Ibland kan du behöva räkna celler som bara innehåller textsträngar eller siffror. I sådana fall kan COUNTIF-funktionen vara väldigt praktisk.

Här kommer vi att använda intervallet A4:A11 som ett exempel för att räkna celler som endast innehåller text eller endast nummer.

doc countif exempel 20

Målet Kriterier Formel
Celler innehåller textsträng "*" =ANTALOM(A4:A11,"*")
Celler innehåller endast siffror "<>"&"*" =ANTALOM(A4:A11,"<>"&"*")

Efter att ha satt COUNTIF-funktionen, tryck ange för att få resultatet.

doc countif exempel 21


Räkna om siffror är större än/mindre än/lika med

För att räkna celler med värden i intervallet A4:A13 större än, mindre än eller lika med ett specifikt tal, kan COUNTIF-funktionen också hjälpa dig.

doc countif exempel 11

Du kan helt enkelt lägga till motsvarande operator till kriterierna. Tabellen nedan illustrerar de operatorer du kan använda.

Målet Kriterier Formel
Värden större än 5 "> 5" =ANTALOM(A4:A13,">5")
Värden mindre än 5 "<5" =ANTALOM(A4:A13,"<5")
Värden lika med 5 "=5" =ANTALOM(A4:A13,"=5")
Värden som inte är lika med 5 "<> 5" =ANTALOM(A4:A13,"<>5")
Värden större än eller lika med 5 ">=5" =COUNTIF(A4:A13,">=5")
Värden mindre än eller lika med 5 "<=5" =ANTALOM(A4:A13,"<=5")

Klicka ange tangenten efter att ha matat in formeln COUNTIF.

doc countif exempel 12

Anmärkningar:
 • Det är viktigt att notera att i COUNTIF-formler ska operatorer med siffror alltid omges av citattecken.
 • Istället för att skriva kriterier kan du använda en referens till valfri cell som innehåller kriterierna och få samma resultat, t.ex. =COUNTIF(A4:A13,C4), innehåller C4 kriteriet >5.

Räkna om datum är större än/mindre än/lika med

Om du behöver räkna celler med datum som är större än, mindre än eller lika med ett specifikt datum, kan du använda formler som liknar de vi diskuterade tidigare. Samma principer gäller för datum som för siffror. Här är några exempel för att illustrera:

Målet Kriterier Formel
Datum längre än 6-17-2023 ">6/17/2023"" =COUNTIF(A4:A13,">6/17/2023"))
Datum lika med 6-17-2023 "=6/17/2023" =COUNTIF(A4:A13,"=6/17/2023")
Datum mindre än eller lika med 6-17-2023 "<= 6/17/2023" =COUNTIF(A4:A13,"<=6/17/2023")

Klicka ange för att få räkningen efter att ha satt COUNTIF-formeln.

doc countif exempel 13 1

Utöver de vanliga användningsområdena vi diskuterade kan du använda COUNTIF-funktionen i kombination med specifika Excel-datum- och tidsfunktioner, som t.ex. IDAG-funktion, för att räkna celler baserat på det aktuella datumet. Detta gör att du dynamiskt kan spåra och räkna celler som uppfyller kriterierna för det aktuella datumet. Här är några exempel på hur du kan använda COUNTIF-funktionen med TODAY():

Målet Kriterier Formel
Datum större än idag ">"&IDAG() =COUNTIF(A4:A13,">"&IDAG())
Datum lika med idag "="&IDAG()) =COUNTIF(A4:A13,"="&IDAG())
Datum mindre än en vecka från idag ">"&IDAG()-7 =COUNTIF(A4:A13,">"&IDAG()-7)

doc countif exempel 14


COUNTIF avancerade användningsområden

 

Räkna om celler med flera kriterier (eller/och)

Faktum är att Excel COUNTIF-funktionen inte är specifikt utformad för att räkna celler med flera kriterier. I sådana fall är den rekommenderade funktionen ANTAL.OMF fungera. Det finns dock vissa situationer där du kan uppnå önskat resultat genom att kombinera flera COUNTIF-funktioner i en enda formel.

>> Eller kriterier

Om du antar att du vill räkna cellerna som är lika med "Peach" eller "Apple", bör du kombinera två COUNTIF-funktioner enligt nedan:

=COUNTIF(A4:A11,"Peach")+COUNTIF(A4:A11,"Apple")

Klicka ange nyckeln för att få räkningen.

doc countif exempel 15

Anmärkningar: Istället för att skriva kriterier kan du använda en referens till valfri cell som innehåller kriterierna och få samma resultat, t.ex. =COUNTIF(A4:A11,C4)+COUNTIF(A4:A11,C5).

Observera att i det här scenariot använder vi plustecken (+) för att kombinera resultaten från två COUNTIF-funktioner. På samma sätt kan du skapa en COUNTIF-formel med flera villkor med samma tillvägagångssätt. Här är ett exempel på en COUNTIF-formel med tre ELLER-villkor som räknar förekomster av "Peach", "Apple" och "Citron":

=COUNTIF(A2:A9,"Peach")+COUNTIF(A2:A9,"Apple")+COUNTIF(A2:A9,"Lemon")

>> Och kriterier

Om du antar att du vill räkna siffrorna som är större än 5 och mindre än 10 i intervallet A4:A11, kan du kombinera två COUNTIF-funktioner enligt skärmbilden nedan:

=COUNTIF(A4:A11,">5")-COUNTIF(A4:A11,">=10")

Klicka ange nyckeln för att få räkningen.

doc countif exempel 16

Observera att i det här scenariot använder vi minustecken (-) för att kombinera resultaten från två COUNTIF-funktioner.


Räkna om cellerna är unika eller dubbletter av värden

Om du vill räkna unika värden eller dubbletter av värden i intervallet A3:A13, kan COUNTIF-funktionen också hjälpa dig.

Steg 1: Identifiera om varje värde är unikt eller duplicerat
 1. I kolumnen bredvid de värden du vill räkna använder du formeln nedan för att identifiera att det relaterade värdet är unikt eller duplicerat, SANN indikerar att det relaterade värdet är dubblett, FALSK betyder att värdet är unikt.
  =COUNTIF($A$4:$A$13,A4)>1
 2. Klicka ange tangenten och dubbelklicka på fyllningshandtaget (den lilla gröna fyrkanten i det nedre högra hörnet i den första resultatcellen), då visas alla resultat.

  fylla

Steg 2: Räkna unika värden eller dubbletter av värden
 • För att räkna unika värden, använd nedanstående formel
  =COUNTIF(B4:B13,"FALSE")
 • För att räkna dubbletter av värden, använd formeln nedan
  =COUNTIF(B4:B13,"TRUE")
  B4:B13 är hjälpkolumnen du använder formeln i steg 1.
  Tryck sedan på ange för att få resultatet.
  doc countif exempel 18

Om du föredrar att inte komma ihåg formlerna kan du använda Funktionen Räkna unika värden of Kutools för Excel. Med bara två klick kan du få det antal du behöver. Dessutom erbjuder Kutools för Excel ett brett utbud av formler som låter dig effektivt utföra avancerade beräkningar med lätthet.
Ladda ner Kutools för Excel och få en 30-dagars gratis provperiod

doc countif exempel 19


COUNTIF –anteckningar och några viktiga frågor

 
 • COUNTIF-funktionen är inte skiftlägeskänslig.

 • COUNTIF-funktionen kräver ett faktiskt intervall, du kan inte ersätta en array.

 • Funktionen COUNTIF stöder inte icke-angränsande intervall och dess syntax tillåter inte att specificera flera enskilda celler som den första parametern. Om du vill räkna i flera intervall kan du använda en kombination av flera COUNTIF-funktioner så här:
  =ANTALOM(A2: A10,">0") + COUNTIF(B3,">0") + COUNTIF(C2: C5,">0").

 • COUNTIF-funktionen returnerar felaktiga resultat när den används för att matcha strängar som är längre än 255 tecken.

 • COUNTIF-funktionen returnerar ett #VALUE-fel när man refererar till en annan arbetsbok som är stängd.

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

🤖 Kutools AI Aide: Revolutionera dataanalys baserat på: Intelligent utförande   |  Generera kod  |  Skapa anpassade formler  |  Analysera data och generera diagram  |  Anropa Kutools funktioner.
Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50+ Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

Beskrivning


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!