Hoppa till huvudinnehåll

Excel Tips: Data> Sortera

Sortera slumpmässigt

Hur sorterar jag slumpmässigt celler i en kolumn eller ett intervall i Excel?

Hur blandar jag rader / kolumner / ett cellområde slumpmässigt i Excel?

Hur sorterar eller blandar jag data i en lista slumpmässigt i Google-ark?

Sortera från vänster till höger horisontellt

Hur sorterar jag data efter kolumnrubriker istället för rader i Excel?

Hur sorterar jag data från vänster till höger i pivottabellen?

Hur sorterar jag varje rad alfabetiskt och individuellt på en gång?

Hur sorterar jag flera kolumner från vänster till höger i Excel?

Vänd räckvidd

Hur vänder / vänder du en kolumn med dataordning vertikalt i Excel?

Hur vänder / vänder du en rad dataordning i Excel snabbt?

Hur vänder man snabbt data upp och ner i Excel?

Hur transponerar jag celler från vänster till höger snabbt i Excel?