Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Hur hittar och ersätter man text i Word-dokument från Excel?

I Word-dokument kan vi använda funktionen Sök och ersätt för att snabbt hitta och ersätta en text. Men om det finns flera texter som behöver hittas och ersättas, skriv in texten en efter en i Sök och ersätt funktionen kommer att vara tidskrävande. I det här fallet kan du ange sök och ersätta texter i listan över celler, och med hjälp av VBA-kod i Excel för att utföra detta jobb med lätthet. I den här artikeln kommer jag också att introducera en användbar funktion för att hitta och ersätta texter i flera Word-dokument.

Hitta och ersätt flera texter i ett Word-dokument från Excel med VBA-kod

Hitta och ersätt flera texter i flera Word-dokument från Excel med VBA-kod

Hitta och ersätt flera texter i flera Word-dokument med en kraftfull funktion


Hitta och ersätt flera texter i ett Word-dokument från Excel med VBA-kod

Om du vill hitta och ersätta vissa texter i endast en Word-fil, kan följande VBA-kod göra dig en tjänst.

1. I Excel-kalkylblad, skapa en kolumn som innehåller de texter du vill hitta och ersätta, och en annan kolumn med texter att ersätta med enligt skärmbilden nedan. Och tryck sedan Alt + F11 samtidigt för att öppna Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

2. Klicka sedan Insert > Modulerna, kopiera och klistra in nedanstående VBA-kod i fönstret.

VBA-kod: Hitta och ersätt flera texter i en Word-fil

Sub replace_texts_range_of_cells()
'Updateby ExtendOffice
Dim xWordApp As Word.Application
Dim xDoc As Word.Document
Dim xRng As Range
Dim I As Integer
Dim xFileDlg As FileDialog
On Error GoTo ExitSub
Set xFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
xFileDlg.AllowMultiSelect = False
xFileDlg.Filters.Add "Word Document", "*.docx; *.doc; *.docm"
xFileDlg.FilterIndex = 2
If xFileDlg.Show <> -1 Then GoTo ExitSub
Set xRng = Application.InputBox("Please select the lists of find and replace texts (Press Ctrl key to select two same size ranges):", "Kutools for Excel", , , , , , 8)
If xRng.Areas.Count <> 2 Then
 MsgBox "Please select two columns (press Ctrl key), the two ranges have the same size.", vbInformation + vbOKOnly, "Kutools for Excel"
 GoTo ExitSub
End If
If (xRng.Areas.Item(1).Rows.Count <> xRng.Areas.Item(2).Rows.Count) Or _
 (xRng.Areas.Item(1).Columns.Count <> xRng.Areas.Item(2).Columns.Count) Then
 MsgBox "Please select two columns (press Ctrl key), the two ranges have the same size.", vbInformation + vbOKOnly, "Kutools for Excel"
 GoTo ExitSub
End If
Set xWordApp = CreateObject("Word.application")
xWordApp.Visible = True
Set xDoc = xWordApp.Documents.Open(xFileDlg.SelectedItems.Item(1))
For I = 1 To xRng.Areas.Item(1).Cells.Count
 With xDoc.Application.Selection.Find
  .ClearFormatting
  .Replacement.ClearFormatting
  .Text = xRng.Areas.Item(1).Cells.Item(I).Value
  .Replacement.Text = xRng.Areas.Item(2).Cells.Item(I).Value
  .Forward = True
  .Wrap = wdFindContinue
  .Format = False
  .MatchCase = False
  .MatchWholeWord = False
  .MatchByte = False
  .MatchWildcards = False
  .MatchSoundsLike = False
  .MatchAllWordForms = False
 End With
 xDoc.Application.Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next
ExitSub:
 Set xRng = Nothing
 Set xFileDlg = Nothing
 Set xWordApp = Nothing
 Set xDoc = Nothing
End Sub

3. Efter att ha klistrat in koden, fortfarande i Microsoft Visual Basic för applikationer fönstret klickar verktyg > Referenser, se skärmdump:

4. I popp-out Referenser - VBAProject dialogrutan väljer du Microsoft Word 16.0-objektbibliotek från listrutan, se skärmdump:

5. Klicka OK för att stänga dialogrutan och tryck nu F5 för att köra den här koden, i popup-fönstret Bläddra, välj den Word-fil du vill ersätta texterna, se skärmdump:

6. Klicka sedan OK, i följande dialogruta, tryck på ctrl för att välja den ursprungliga texten och nya textceller separat som du vill använda, se skärmdump:

7. Och klicka sedan på OK knappen, nu, texterna hittas och ersätts med de nya texterna i ditt angivna dokument, och filen öppnas också, bör du spara den för att behålla ändringarna.


Hitta och ersätt flera texter i flera Word-dokument från Excel med VBA-kod

Här skapar jag också en VBA-kod för att hitta och ersätta flera texter i flera Word-dokument, vänligen gör så här:

1. Öppna Excel-filen som innehåller två kolumner med värden att ersätta och ersätta med enligt skärmbilden nedan och tryck sedan på Alt + F11 samtidigt för att öppna Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

2. Klicka sedan Insert > Modulerna, kopiera och klistra in nedanstående VBA-kod i fönstret.

VBA-kod: Hitta och ersätt flera texter i flera Word-filer

Sub FindReplaceAcrossMultipleWordDocuments()
'Updateby ExtendOffice
Dim xWordApp As Word.Application
Dim xDoc As Word.Document
Dim xRng As Range
Dim I As Integer
Dim xFolderDlg As FileDialog
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim xFile As File
On Error GoTo ExitSub
Set xFolderDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If xFolderDlg.Show <> -1 Then GoTo ExitSub
Set xRng = Application.InputBox("Please select the lists of find and replace texts (Press Ctrl key to select two same size ranges", "Kutools for Excel", , , , , , 8)
If xRng.Areas.Count <> 2 Then
 MsgBox "Please select two columns (press Ctrl key), the two ranges have the same size", vbInformation + vbOKOnly, "Kutools for Excel"
 GoTo ExitSub
End If
If (xRng.Areas.Item(1).Rows.Count <> xRng.Areas.Item(2).Rows.Count) Or _
 (xRng.Areas.Item(1).Columns.Count <> xRng.Areas.Item(2).Columns.Count) Then
 MsgBox "Please select two columns (press Ctrl key), the two ranges have the same size.", vbInformation + vbOKOnly, "Kutools for Excel"
 GoTo ExitSub
End If
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
Set xWordApp = CreateObject("Word.application")
xWordApp.Visible = True
For Each xFile In xFSO.GetFolder(xFolderDlg.SelectedItems(1)).Files
 If VBA.InStr(xFile.Type, "Microsoft Word") > 0 Then
  Set xDoc = xWordApp.Documents.Open(xFile.Path)
  For I = 1 To xRng.Areas.Item(1).Cells.Count
   With xDoc.Application.Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Replacement.ClearFormatting
    .Text = xRng.Areas.Item(1).Cells.Item(I).Value
    .Replacement.Text = xRng.Areas.Item(2).Cells.Item(I).Value
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchByte = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
   End With
   xDoc.Application.Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  Next
  xDoc.Close wdSaveChanges
 End If
Next
xWordApp.Quit
MsgBox "The Find and Replace has been completed", vbInformation + vbOKOnly, "Kutools for Excel"
ExitSub:
 Set xRng = Nothing
 Set xFolderDlg = Nothing
 Set xWordApp = Nothing
 Set xDoc = Nothing
End Sub

3. Fortfarande i Microsoft Visual Basic för applikationer fönstret klickar verktyg > ReferenserI Referenser - VBAProject dialogrutan väljer du Microsoft Word 16.0-objektbibliotek och Microsoft Scripting Runtime alternativ från listrutan, se skärmdump:

4. Efter att ha kontrollerat de två alternativen, och klicka OK för att stänga dialogrutan och fortsätt sedan att trycka på F5 för att exekvera den här koden, i öppningen Bläddra fönster, välj en mapp innehåller de Word-dokument som du vill utföra sökningen och ersätt, se skärmdump:

5. Klicka OK knappen, i den utfällda dialogrutan, tryck ctrl för att välja originaltexten och nya textkolumner separat som du vill använda, se skärmdump:

6. Slutligen klickar du på OK, och de ursprungliga texterna ersätts med de nya över avhandlingsfilerna, efter att ha slutförts kommer en dialogruta att dyka upp som nedanstående skärmbild:

7. Klicka OK för att stänga dialogrutan. Och du kan gå till filerna för att kontrollera de konverterade resultaten.


Hitta och ersätt flera texter i flera Word-dokument med en kraftfull funktion

Det här avsnittet kommer jag att prata om hur man batchsöker och ersätter texter i flera Word-dokument från Word istället för Excel. Med ett kraftfullt verktyg-Kutools för Word, kan du snabbt hitta och ersätta de specifika texterna och ersätta dem med nya texter i huvudfil, sidhuvud, sidfot, kommentarer etc. och markera resultaten efter behov.

1. Öppna en Word-fil och klicka sedan på Kutools Plus > Batch Hitta och ersätt, se skärmdump:

2. I det öppnade Batch Hitta och ersätt dialogrutan, gör följande:

 • Klicka Lägg till knappen för att lägga till de Word-filer där du vill hitta och ersätta texter;
 • Klicka på i den vänstra rutan Lägg till rad från det översta bandet;
 • I det infogade fältet anger du den ursprungliga texten och ny text i hitta och ersätta separata kolumner som du vill hitta och ersätta. Du kan också ange en färg för att markera de ersatta texterna efter behov.

3. När du har skapat sökkriterierna klickar du ersätta knappen för att gå till Förhandsgranska resultat fliken för att se sök- och ersättresultaten. Se skärmdump:

4. Klicka sedan Stänga knappen, och en uppmaningsruta dyker upp för att påminna dig om du vill spara detta scenario, klicka Ja för att spara det och klicka Nej för att ignorera det, se skärmdump:

tips: Den här funktionen kan också hjälpa till att utföra följande operationer:
 • Hitta och ersätt specialtecken i flera Word-dokument;
 • Hitta och ersätt flera strängar med specifik formatering i flera Word-dokument;
 • Hitta och ersätt flera strängar i flera txt/htm/html-filer.

Klicka för att få mer detaljerad information om denna funktion...


De bästa Office-produktivitetsverktygen

Kutools för Excel löser de flesta av dina problem och ökar din produktivitet med 80%

 • återanvändning: Sätt snabbt i komplexa formler, diagram och allt som du har använt tidigare; Kryptera celler med lösenord; Skapa e-postlista och skicka e-post ...
 • Super Formula Bar (enkelt redigera flera rader med text och formel); Läslayout (enkelt läsa och redigera ett stort antal celler); Klistra in i filtrerat intervall...
 • Sammanfoga celler / rader / kolumner utan att förlora data; Delat cellinnehåll; Kombinera duplicerade rader / kolumner... Förhindra duplicerade celler; Jämför intervall...
 • Välj Duplicera eller Unikt Rader; Välj tomma rader (alla celler är tomma); Super Find och Fuzzy Find i många arbetsböcker; Slumpmässigt val ...
 • Exakt kopia Flera celler utan att ändra formelreferens; Skapa referenser automatiskt till flera ark; Sätt in kulor, Kryssrutor och mer ...
 • Extrahera text, Lägg till text, ta bort efter position, Ta bort mellanslag; Skapa och skriva ut personsökningstalsatser; Konvertera mellan celler innehåll och kommentarer...
 • Superfilter (spara och tillämpa filterscheman på andra ark); Avancerad sortering efter månad / vecka / dag, frekvens och mer; Specialfilter av fet, kursiv ...
 • Kombinera arbetsböcker och arbetsblad; Sammanfoga tabeller baserat på nyckelkolumner; Dela data i flera ark; Batchkonvertera xls, xlsx och PDF...
 • Mer än 300 kraftfulla funktioner. Stöder Office / Excel 2007-2021 och 365. Stöder alla språk. Enkel implementering i ditt företag eller organisation. Fullständiga funktioner 30 dagars gratis provperiod. 60 dagars pengarna tillbaka-garanti.
kte-flik 201905

Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
officetab botten
Sortera kommentarer efter
Kommentarer (4)
Inga betyg än. Bli först med att betygsätta!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hälsningar,
den första koden:
VBA-kod: Hitta och ersätt flera texter i en Word-fil

thows error: kompileringsfel användardefinierad typ inte definierad
https://i.imgur.com/FZPBy4I.png
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej Erik
Koden fungerar bra.
Du kanske inte kollade Microsoft Word 16.0-objektbibliotek från Referenser - VBAProject dialog ruta.
Det betyder att du kan missa steg 3 och steg 4 i den här artikeln.
Försök igen, om du fortfarande har något annat problem, vänligen kommentera här.

https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-skyyang/2023-comment/doc-find-replace-word-file-excel.png
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Det fungerar inte.

Kompileringsfel: Användardefinierad typ inte definierad
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej, Param
Koden fungerar bra.
Du kanske inte kollade Microsoft Word 16.0-objektbibliotek från Referenser - VBAProject dialog ruta.
Det betyder att du kan missa steg 3 och steg 4 i den här artikeln.
Försök igen, om du fortfarande har något annat problem, vänligen kommentera här.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-skyyang/2023-comment/doc-find-replace-word-file-excel.png
Det finns inga kommentarer här ännu
Lämna dina kommentarer
Postar som gäst
×
Betygsätt detta inlägg:
0   Tecken
Föreslagna platser

Följ oss

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Alla rättigheter förbehållna. Drivs av ExtendOffice. | | Sitemap
Microsoft och Office-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och / eller andra länder.
Skyddad av Sectigo SSL