Hoppa till huvudinnehåll

Excel Tips: Redigera> Gå till

Gå till Cell

Hur ska man alltid i cell A1 när man öppnar arbetsbok?

Hur flyttar jag markören automatiskt till en specifik cell i Excel?

Hur klickar man på alfabetets bokstav för att gå till cellen som börjar med den bokstaven i Excel?

Hur hoppar jag direkt till nästa duplicerade cell i Excel?

Hur går man direkt till nästa oskyddade cell i Excel?

Hur går jag tillbaka till tidigare aktiva arkceller efter att ha klickat på hyperlänk i Excel?

Hur flyttar man ner till eller väljer nästa tomma cell i en kolumn i Excel?

Hur flyttar jag till nästa cell efter inmatning automatiskt i Excel?

Hur navigerar jag mellan celler i Excel?

Hur går jag snabbt till botten av ett urval i Excel?

Hur hoppar jag snabbt tillbaka till tidigare cell i Excel?

Hur hoppar jag snabbt till en specifik cell (A1) i Excel?

Hur hoppar jag snabbt till nästa cell med data i Excel?

Hur hoppar jag snabbt till nästa unika värde i en Excel-kolumn?

Hur hoppar jag snabbt till den intilliggande cellen baserat på valet i en Excel-rullgardinslista?

Hur hoppar jag snabbt till cellen med nuvarande datum i Excel?

Hur flyttar jag snabbt till slutet av kolumnen eller raden i Excel?

Hur flyttar jag snabbt till den övre vänstra cellen eller A1-cellen i ett stort kalkylblad?

Gå till rad

Hur går jag till första eller sista tomma raden i Excel?

Hur går jag till en specifik rad i ett kalkylblad?

Hur flyttar man eller går till sista raden / sista kolumnen med data i Excel?

Hur flyttar jag till början eller början av nästa rad för datainmatning i Excel?

Gå till Sheet

Hur dubbelklickar jag på en cell för att öppna ett angivet kalkylblad i Excel?

Hur går jag tillbaka till föregående / sista blad med genväg i Excel?

Hur går jag till ett specifikt ark i Excel?

Hur hoppar jag snabbt till första / sista / specifika kalkylblad i Excel?

Hur navigerar jag mellan kalkylblad med rullgardinsmenyn i Excel?

Hur öppnar jag ett specifikt kalkylblad med det valda värdet i en kombinationsruta i Excel?

Hur öppnar jag ett specifikt kalkylblad i en arbetsbok?

Hur hoppar jag snabbt mellan två flikar i Excel?

Hur återgår jag till det senaste aktiva arket i Excel?

Hur växlar / växlar du mellan två ark fram och tillbaka i Excel?

Hur växlar jag mellan ark med genvägar i Google-ark?

Övrigt

Hur navigerar jag mellan Windows i Excel-arbetsböcker?

Hur flikar du snabbt mellan textrutor i Excel?