Hoppa till huvudinnehåll

Excel Tips: Redigera> Sök

Hitta tomma celler

Hur hittar jag de första tomma cellerna i kolumnen i Excel?

Hur hittar jag den nionde icke tomma cellen i Excel?

Hur går jag igenom rader tills det är tomt i Excel-kolumnen?

Hitta genom att formatera

Hur hittar jag alla understrukna texter i ett intervall eller hela kalkylblad i Excel?

Hur hittar jag celler med / med villkorlig formatering i Excel?

Hur hittar jag och filtrerar celler snabbt med kursivt format i Excel?

Sök efter position

Hur hittar jag och får värdet av den första synliga cellen efter filtrering i Excel?

Hur hittar jag det första värdet som inte är lika med ett värde som 0 i Excel?

Hur hittar jag först / alla siffror i en sträng i Excel?

Hur hittar jag den sista raden eller kolumnen med data i Excel?

Hur omvänd sökning sista ordet i en sträng med formel i Excel?

Hitta dubbletter eller unika värden

Hur upptäcker jag dubbla poster i en lista i Excel?

Hur hittar jag och räknar duplicerade celler / värden i en enda rad i Excel?

Hur hittar jag och markerar dubblettnamnen som både matchar förnamn och efternamn i Excel?

Hur hittar man dubbla eller unika värden i två kolumner med två ark?

Hur hittar man dubbla eller unika värden i två kolumner med två ark?

Hur hittar man dubbla värden i två kolumner i Excel?

Hur hittar man dubbla värden utan att ta bort dem i Excel?

Hur hittar jag skärningspunkten mellan två kolumnlistor i Excel?

Hur hittar jag det första duplicerade värdet i Excel-kolumnen?

Hur hittar jag unika / dubbla värden mellan två kolumner i Excel?

Hur man snabbt hittar partiella dubbletter i en Excel-kolumn

Hitta Max- eller Min-värden

Hitta den lägsta gemensamma nämnaren eller den största gemensamma faktorn i Excel

Hur hittar jag adress till cell med max- eller minvärde i Excel?

Hur hittar jag och extraherar maximal / minimal sträng baserat på alfabetisk ordning i Excel?

Hur hittar jag den längsta eller kortaste textsträngen i en kolumn?

Hur hittar man maxlängden i en Excel-kolumn?

Hitta specifika värden

Hur hittar jag adressen till cellen som innehåller specifik text i Excel?

Hur hittar jag exakt ord i en sträng i Excel?

Hur får man reda på om exakt matchning i Excel?

Hur hittar jag sträng i en cell / kolumn med formler i Excel?

Hur går man igenom rader tills ett specifikt värde finns i Excel?