Hoppa till huvudinnehåll

Excel Tips: Säkerhet> Skydda ark

Autoskydda ark

Hur man automatiskt skyddar ett specifikt kalkylblad i Excel

Hur du automatiskt skyddar alla kalkylblad när du stänger Excel-arbetsboken

Hur man växlar (aktiverar/stänger av) kalkylbladsskydd i Excel

Skydda flera ark

Hur man skyddar flera kalkylblad samtidigt i Excel

Hur man tar bort skyddet av flera kalkylblad samtidigt i Excel

Redigera i skyddade ark

Hur låter vissa användare redigera cellintervall i Excel?

Hur tillåter jag att redigera objekt i ett skyddat kalkylblad i Excel?

Hur tillåter extern datauppdatering i skyddat kalkylblad i Excel?

Hur tillåter man att slå samman celler i ett skyddat kalkylblad i Excel?

Hur tillåter jag sortering och filtrerar låsta celler i skyddade ark?

Hur tillåter stavningskontroll i ett skyddat kalkylblad i Excel?

Förhindra operationer

Hur man låser en arkposition så att den alltid är synlig i Excel Workbook

Hur man förhindrar att ett visst kalkylblad tas bort i Excel

Hur man förhindrar att arknamnet ändras i Excel

Hur man förhindrar val av flera kalkylblad i Excel

Hur man förhindrar användare från att skriva ut kalkylblad

Hur man skyddar kalkylblad från visning i Excel

Hur man skyddar kalkylbladets formatering endast i Excel

Hur man begränsar åtkomsten till ett visst kalkylblad i Excel

Hur man sparar kalkylblad/arbetsbok som skrivskyddad

Övrigt

Hur man kontrollerar om kalkylblad eller arbetsbok är skyddade i Excel

Hur man återställer förlorat lösenord för kalkylbladsskydd i Excel

Hur man ställer in ett lösenord för att skydda arbetsboken

Hur man ställer in lösenord för att skydda dolda ark i Excel