Hoppa till huvudinnehåll

Hur skickar jag e-post om du klickar på knappen i Excel?

Om du antar att du måste skicka e-post via Outlook genom att klicka på en knapp i Excel-kalkylbladet, hur kan du göra det? Denna artikel kommer att introducera en VBA-metod för att uppnå den i detaljer.

Skicka e-post om du klickar på knappen med VBA-kod


Skicka e-post om du klickar på knappen med VBA-kod

Gör så här för att skicka ett e-postmeddelande via Outlook om du klickar på en kommandoknapp i Excel-arbetsboken.

1. Sätt in en kommandoknapp i kalkylbladet genom att klicka Utvecklare > Insert > Kommandoknapp (ActiveX-kontroll). Se skärmdump:

2. Högerklicka på den infogade kommandoknappen och klicka sedan på Visa kod från högerklickningsmenyn enligt nedanstående skärmdump.

3. I öppningen Microsoft Visual Basic för applikationer fönstret, ersätt den ursprungliga koden i kodfönstret med följande VBA-skript.

VBA-kod: Skicka e-post om du klickar på knappen i Excel

Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 2017/9/14
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xMailBody As String
  On Error Resume Next
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xMailBody = "Body content" & vbNewLine & vbNewLine & _
       "This is line 1" & vbNewLine & _
       "This is line 2"
         On Error Resume Next
  With xOutMail
    .To = "Email Address"
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Test email send by button clicking"
    .Body = xMailBody
    .Display  'or use .Send
  End With
  On Error GoTo 0
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub

Anmärkningar:

1). Ändra e-postadressen som du behöver i xMailBody raden i koden.

2). Ersätt E-postadress med mottagarens e-postadress i raden .To = "E-postadress".

3). Ange mottagare för kopior och kopior som du behöver i .CC = "" och .Bcc = "" sektioner.

4). Ändra e-postämnet i raden .Subject = "Testa e-post skicka genom att klicka på knappen".

4. tryck på andra + Q samtidigt för att stänga Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

5. Stäng av designläget genom att klicka på Utvecklare > Designläge. Se skärmdump:

Från och med nu, varje gång du klickar på kommandoknappen, skapas ett e-postmeddelande automatiskt med angivna mottagare, ämne och kropp. Skicka e-postmeddelandet genom att klicka på Skicka knapp.

Anmärkningar: VBA-koden fungerar bara när du använder Outlook som ditt e-postprogram.

Skicka enkelt e-post via Outlook baserat på fälten i den skapade e-postlistan i Excel:

Smakämnen Skicka e-mail nytta av Kutools för Excel hjälper till att skicka e-post via Outlook baserat på fälten i den skapade e-postlistan i Excel.
Ladda ner och prova nu! (30 dagars gratis spår)


Relaterade artiklar:

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50 + Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

kte-flik 201905


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
Comments (74)
Rated 3.5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Why is it that the filename of the attachment has the %20 filled in for the spaces? How to remove them and have the original file name, Price Discrepancy form.xlsm instead of Price%20Discrepancy%20form.xlsm?
Thank you.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi There,

I want to be able to attach a spreadsheet to an email and send it off, however, the difference is in the spreadsheet there is a date in cell A1 and description of works in cell A3, I want to be able to combine those and rename the spreadsheet to the attachments as per the date and description of works.

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Fadi,
The following VBA code can do you a favor. Please give it a try. Thank you.
Private Sub CommandButton1_Click()

  'Update 20221123
  Dim xFile As String
  Dim xFormat As Long
  Dim Wb As Workbook
  Dim Wb2 As Workbook
  Dim FilePath As String
  Dim FileName As String
  Dim OutlookApp As Object
  Dim OutlookMail As Object
  On Error Resume Next
  
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = True
  
  FileName = Format(ActiveSheet.Range("A1").Value, "dd-mmm-yy") & " " & ActiveSheet.Range("A3").Value
  Set Wb = Application.ActiveWorkbook
  ActiveSheet.Copy
  Set Wb2 = Application.ActiveWorkbook
  Select Case Wb.FileFormat
  Case xlOpenXMLWorkbook:
    xFile = ".xlsx"
    xFormat = xlOpenXMLWorkbook
  Case xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled:
    If Wb2.HasVBProject Then
      xFile = ".xlsm"
      xFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
    Else
      xFile = ".xlsx"
      xFormat = xlOpenXMLWorkbook
    End If
  Case Excel8:
    xFile = ".xls"
    xFormat = Excel8
  Case xlExcel12:
    xFile = ".xlsb"
    xFormat = xlExcel12
  End Select
  FilePath = Environ$("temp") & "\"

  Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
  Debug.Print FilePath & FileName & xFile
  Wb2.SaveAs FilePath & FileName & xFile, FileFormat:=xFormat
  With OutlookMail
    .To = ""
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Type your subject here"
    .Body = "Type your email body here."
    .Attachments.Add Wb2.FullName
    .Display
'    .Send
  End With
  Wb2.Close
  Kill FilePath & FileName & xFile
  Set OutlookMail = Nothing
  Set OutlookApp = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = False

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Guys,

Could you please help me with a VB code which should expand, Ungroup or Unhide base on if cell is selected with X and Y value
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Santosh,
I don't quite understand what you mean. You may need to attach a screenshot or a sample file to describe the problem you encountered more clearly.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
In my excel there is an chart, is there a way that when the button is pressed, the email is generated with the chart included into the body of the email?
Rated 3.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jack,
The following VBA code can do you a favor. After clicking the button, a dialog box will pop up, please enter the name of the chart you will include in your email body.
In the code, please change "Sheet1" to the name of the sheet that contains the chart you will send.
Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 20220826
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xStartMsg As String
  Dim xEndMsg As String
  Dim xChartName As String
  Dim xChartPath As String
  Dim xPath As String
  Dim xChart As ChartObject
  On Error Resume Next
  xChartName = Application.InputBox("Please enter the chart name:", "KuTools for Excel", , , , , , 2)
  If xChartName = "" Then Exit Sub
  Set xChart = Sheets("Sheet1").ChartObjects(xChartName) 'Change "Sheet1" to your worksheet name
  If xChart Is Nothing Then Exit Sub
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xStartMsg = "<font size='5' color='black'> Good Day," & "<br> <br>" & "Please find the chart below: " & "<br> <br> </font>"
  xEndMsg = "<font size='4' color='black'> Many Thanks," & "<br> <br> </font>"
  xChartPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & Environ("USERNAME") & VBA.Format(VBA.Now(), "DD_MM_YY_HH_MM_SS") & ".bmp"
  xPath = "<p align='Left'><img src="/%20&%20"cid:" & Mid(xChartPath, InStrRev(xChartPath, "\") + 1) & """ width=700 height=500 > <br> <br>"
  xChart.Chart.Export xChartPath
  With xOutMail
    .To = ""
    .Subject = "Add Chart in outlook mail body"
    .Attachments.Add xChartPath
    .HTMLBody = xStartMsg & xPath & xEndMsg
    .Display
  End With
  Kill xChartPath
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi

I'm trying the initial request to simply have a button to open a new email but it doesn't seem to work.

Wondering if it has something to do with the " 'Updated by Extendoffice 2017/9/14" date.

Please let me know how to update this so I can get the button working :)
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jonathan Matthias,
This line 'Updated by Extendoffice 2017/9/14" is a remark we give to the VBA code, which has nothing to do with the running of the VBA code.
Please make sure that CommandButton1 in the first line of the code is the same name as your button.
The name of the button will be displaysed in the Name Box after selecting it. See the screenshot below.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-picture-zxm/email_button.png
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi everyone,

On the lines of the email I'm trying right 4 lines of text and even adding "vbNewLine" is returning some errors. Also I'm trying to reference a column on the email subject and isn't showing anything. I really would appreciate any help.

Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 2017/9/14
Dim xOutApp As Object
Dim xOutMail As Object
Dim xMailBody As String
On Error Resume Next
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
ActiveWorkbook.Save

xMailBody = "Hi Kaitlyn," & vbNewLine & vbNewLine & _
"Please see the attached NPI form for for you review and approval." & vbNewLine & vbNewLine _
"Many thanks in advance, Liz"

On Error Resume Next
With xOutMail
.To = ""
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Updated NPI Form" & (B5)
.Body = xMailBody
.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
.Display 'or use .Send
End With
On Error GoTo 0
Set xOutMail = Nothing
Set xOutApp = Nothing
End Sub
Sub GroupBox542_Click()
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Camila,
The following VBA code can do you a favor. Please give it a try. Thank you.
Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 2017/9/14
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xMailBody As String
  On Error Resume Next
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xMailBody = "Hi Kaitlyn," & vbNewLine & _
        "The second line" & vbNewLine & _
       "Please see the attached NPI form for for you review and approval." & vbNewLine & _
       "Many thanks in advance, Liz"
         On Error Resume Next
  With xOutMail
    .To = ""
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Updated NPI Form" & Range("B5")
    .Body = xMailBody
    .Display  'or use .Send
  End With
  On Error GoTo 0
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I add code so that when the user submits the form via email to prompt them to include their name
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Susy Fong,
I don't quite understand what you mean. Can you explain it more specifically?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, your tutorial has been very useful but if I wanted to include a range in the mail body instead of a string how would I go about that. Currently replacing the strings by referencing the cells is not working eg. xMailBody = ThisWorkbook.Activeworksheet("sheet1").Range("A2:F40") does not work
This comment was minimized by the moderator on the site
Activeworksheet("sheet1").Range("A2:F40").Value will work
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, perfect. Thank you. Is there any possibility to set also from which mail adress should be the mail sent? (in Outlook, I have two adresses, it automatically set one adress, but I need the second just for this makro) Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
This works great for me, thank you. I'm having one challenge. I'd like to insert a hyperlink into the body of the email that says something like click "here" but currently can only get it to work using the full web address inserted into the body.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations