Hoppa till huvudinnehåll

Hur skickar jag e-post om du klickar på knappen i Excel?

Författare: Siluvia Senast ändrad: 2020-07-22

Om du antar att du måste skicka e-post via Outlook genom att klicka på en knapp i Excel-kalkylbladet, hur kan du göra det? Denna artikel kommer att introducera en VBA-metod för att uppnå den i detaljer.

Skicka e-post om du klickar på knappen med VBA-kod


Skicka e-post om du klickar på knappen med VBA-kod

Gör så här för att skicka ett e-postmeddelande via Outlook om du klickar på en kommandoknapp i Excel-arbetsboken.

1. Sätt in en kommandoknapp i kalkylbladet genom att klicka Utvecklare > Insert > Kommandoknapp (ActiveX-kontroll). Se skärmdump:

2. Högerklicka på den infogade kommandoknappen och klicka sedan på Visa kod från högerklickningsmenyn enligt nedanstående skärmdump.

3. I öppningen Microsoft Visual Basic för applikationer fönstret, ersätt den ursprungliga koden i kodfönstret med följande VBA-skript.

VBA-kod: Skicka e-post om du klickar på knappen i Excel

Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 2017/9/14
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xMailBody As String
  On Error Resume Next
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xMailBody = "Body content" & vbNewLine & vbNewLine & _
       "This is line 1" & vbNewLine & _
       "This is line 2"
         On Error Resume Next
  With xOutMail
    .To = "Email Address"
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Test email send by button clicking"
    .Body = xMailBody
    .Display  'or use .Send
  End With
  On Error GoTo 0
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub

Anmärkningar:

1). Ändra e-postadressen som du behöver i xMailBody raden i koden.

2). Ersätt E-postadress med mottagarens e-postadress i raden .To = "E-postadress".

3). Ange mottagare för kopior och kopior som du behöver i .CC = "" och .Bcc = "" sektioner.

4). Ändra e-postämnet i raden .Subject = "Testa e-post skicka genom att klicka på knappen".

4. tryck på andra + Q samtidigt för att stänga Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

5. Stäng av designläget genom att klicka på Utvecklare > Designläge. Se skärmdump:

Från och med nu, varje gång du klickar på kommandoknappen, skapas ett e-postmeddelande automatiskt med angivna mottagare, ämne och kropp. Skicka e-postmeddelandet genom att klicka på Skicka knapp.

Anmärkningar: VBA-koden fungerar bara när du använder Outlook som ditt e-postprogram.

Skicka enkelt e-post via Outlook baserat på fälten i den skapade e-postlistan i Excel:

Smakämnen Skicka e-mail nytta av Kutools för Excel hjälper till att skicka e-post via Outlook baserat på fälten i den skapade e-postlistan i Excel.
Ladda ner och prova nu! (30 dagars gratis spår)


Relaterade artiklar:

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

🤖 Kutools AI Aide: Revolutionera dataanalys baserat på: Intelligent utförande   |  Generera kod  |  Skapa anpassade formler  |  Analysera data och generera diagram  |  Anropa Kutools funktioner.
Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50+ Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

Beskrivning


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
Comments (76)
Rated 3.5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

How do I send only one sheet from my workbook and not the whole workbook with the submitting button?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Diana,
Please try if the following VBA code can help.
Before using this code, make sure to replace ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") with the actual name of the worksheet you want to attach. Also, be sure to set the email’s .To property to the actual recipient’s address.

This code creates a temporary workbook file in your temp folder, attaches it to an email, and then shows this email. After showing the email, it will delete the temporary file. If you prefer to send the email directly without displaying it, you can replace the .Display method with .Send.

Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 20240411
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xMailBody As String
  Dim xSheet As Worksheet
  Dim xTempWorkbook As Workbook
  Dim xTempFilePath As String
  Dim xTempFileName As String

  On Error GoTo ErrHandler
  ' Set the name of the worksheet you want to attach (e.g., "Sheet1")
  Set xSheet = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")

  ' Create the path and filename for the temporary file
  xTempFilePath = Environ$("TEMP") & "\"
  xTempFileName = "TempWorkbook" & Format(Now, "yyyymmddhhmmss") & ".xlsx"

  ' Copy the worksheet to a new workbook
  xSheet.Copy
  Set xTempWorkbook = ActiveWorkbook

  ' Save the new workbook as a temporary file
  xTempWorkbook.SaveAs xTempFilePath & xTempFileName

  ' Close the new workbook
  xTempWorkbook.Close SaveChanges:=False

  ' Create the Outlook application and Mail item
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)

  ' Set the email body content
  xMailBody = "Body content" & vbNewLine & vbNewLine & _
        "This is line 1" & vbNewLine & _
        "This is line 2"

  ' Set up the email details and display the email
  With xOutMail
    .To = "someone@example.com" ' Set the recipient's email address
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Test email sent by button clicking"
    .Body = xMailBody
    .Attachments.Add xTempFilePath & xTempFileName ' Attach the file
    .Display ' or use .Send to send the email directly
  End With

  Kill xTempFilePath & xTempFileName

  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
  Set xSheet = Nothing
  Exit Sub

ErrHandler:
  MsgBox "An error has occurred: " & Err.Description
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Why is it that the filename of the attachment has the %20 filled in for the spaces? How to remove them and have the original file name, Price Discrepancy form.xlsm instead of Price%20Discrepancy%20form.xlsm?
Thank you.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi There,

I want to be able to attach a spreadsheet to an email and send it off, however, the difference is in the spreadsheet there is a date in cell A1 and description of works in cell A3, I want to be able to combine those and rename the spreadsheet to the attachments as per the date and description of works.

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Fadi,
The following VBA code can do you a favor. Please give it a try. Thank you.
Private Sub CommandButton1_Click()

  'Update 20221123
  Dim xFile As String
  Dim xFormat As Long
  Dim Wb As Workbook
  Dim Wb2 As Workbook
  Dim FilePath As String
  Dim FileName As String
  Dim OutlookApp As Object
  Dim OutlookMail As Object
  On Error Resume Next
  
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = True
  
  FileName = Format(ActiveSheet.Range("A1").Value, "dd-mmm-yy") & " " & ActiveSheet.Range("A3").Value
  Set Wb = Application.ActiveWorkbook
  ActiveSheet.Copy
  Set Wb2 = Application.ActiveWorkbook
  Select Case Wb.FileFormat
  Case xlOpenXMLWorkbook:
    xFile = ".xlsx"
    xFormat = xlOpenXMLWorkbook
  Case xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled:
    If Wb2.HasVBProject Then
      xFile = ".xlsm"
      xFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
    Else
      xFile = ".xlsx"
      xFormat = xlOpenXMLWorkbook
    End If
  Case Excel8:
    xFile = ".xls"
    xFormat = Excel8
  Case xlExcel12:
    xFile = ".xlsb"
    xFormat = xlExcel12
  End Select
  FilePath = Environ$("temp") & "\"

  Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
  Debug.Print FilePath & FileName & xFile
  Wb2.SaveAs FilePath & FileName & xFile, FileFormat:=xFormat
  With OutlookMail
    .To = ""
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Type your subject here"
    .Body = "Type your email body here."
    .Attachments.Add Wb2.FullName
    .Display
'    .Send
  End With
  Wb2.Close
  Kill FilePath & FileName & xFile
  Set OutlookMail = Nothing
  Set OutlookApp = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = False

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Guys,

Could you please help me with a VB code which should expand, Ungroup or Unhide base on if cell is selected with X and Y value
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Santosh,
I don't quite understand what you mean. You may need to attach a screenshot or a sample file to describe the problem you encountered more clearly.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
In my excel there is an chart, is there a way that when the button is pressed, the email is generated with the chart included into the body of the email?
Rated 3.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jack,
The following VBA code can do you a favor. After clicking the button, a dialog box will pop up, please enter the name of the chart you will include in your email body.
In the code, please change "Sheet1" to the name of the sheet that contains the chart you will send.
Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 20220826
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xStartMsg As String
  Dim xEndMsg As String
  Dim xChartName As String
  Dim xChartPath As String
  Dim xPath As String
  Dim xChart As ChartObject
  On Error Resume Next
  xChartName = Application.InputBox("Please enter the chart name:", "KuTools for Excel", , , , , , 2)
  If xChartName = "" Then Exit Sub
  Set xChart = Sheets("Sheet1").ChartObjects(xChartName) 'Change "Sheet1" to your worksheet name
  If xChart Is Nothing Then Exit Sub
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xStartMsg = "<font size='5' color='black'> Good Day," & "<br> <br>" & "Please find the chart below: " & "<br> <br> </font>"
  xEndMsg = "<font size='4' color='black'> Many Thanks," & "<br> <br> </font>"
  xChartPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & Environ("USERNAME") & VBA.Format(VBA.Now(), "DD_MM_YY_HH_MM_SS") & ".bmp"
  xPath = "<p align='Left'><img src="/%20&%20"cid:" & Mid(xChartPath, InStrRev(xChartPath, "\") + 1) & """ width=700 height=500 > <br> <br>"
  xChart.Chart.Export xChartPath
  With xOutMail
    .To = "xrr@163.com"
    .Subject = "Add Chart in outlook mail body"
    .Attachments.Add xChartPath
    .HTMLBody = xStartMsg & xPath & xEndMsg
    .Display
  End With
  Kill xChartPath
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
There are no comments posted here yet
Load More
Leave your comments
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations