Hoppa till huvudinnehåll

Excel Tips: Redigera> Kombinera

Kombinera rader

Hur kombinerar man dubbla rader och summerar värdena i Excel?

Hur kombinerar jag flera rader till en baserad på dubbletter i Excel?

Hur kombinerar jag flera rader till en cell i Excel?

Hur kombinerar jag rader med samma ID / namn i Excel?

Hur sammanfogar du rader till en cell baserat på grupp i Excel?

Hur slår man samman och kombinerar rader utan att förlora data i Excel?

Hur slår man samman varannan rad / cell i Excel?

Hur kondenserar jag snabbt rader baserat på samma värde i Excel?

Hur sammanfogar man snabbt angränsande rader med samma data i Excel?

Hur slår man snabbt samman rader baserat på ett kolumnvärde och gör sedan några beräkningar i Excel?

Hur transponerar jag snabbt grupp av rader till kolumn i Excel?

Kombinera kolumner

Hur kombinerar jag datum- och tidskolumner i en kolumn i Google-ark?

Hur kombinerar jag flera kolumner i en lista i Excel?

Hur kombinerar jag flera kolumner i en enda kolumn i Google-ark?

Hur kombinerar jag två listor utan dubbletter i Excel?

Hur sammanfoga kolumner med Alt + Enter i Excel?

Hur slår man samman kolumner men slår inte samman rader i Excel?

Slå ihop och kombinera kolumner utan att förlora data i Excel

Kombinera arbetsblad

Hur samlar jag in data från flera ark till ett huvudark i Excel?

Hur kombinerar / sammanfogar flera ark till ett ark i Google-ark?

Hur kombinerar jag intervall från olika kalkylblad till ett i Excel?

Hur kombinerar jag kalkylblad med samma namn i ett kalkylblad?

Hur slår man samman flera ark med samma rubriker i Excel?

Hur slår man samman eller konsoliderar kalkylblad eller arbetsböcker i ett kalkylblad?

Hur slår man samman ark till ett och tar bort dubbletter i Excel?

Hur slår man samman två ark med hjälp av VLOOKUP i Excel?

Hur kombinerar jag bara valda kalkylblad till ett i Excel?

Kombinera arbetsböcker

Hur kombinerar jag flera arbetsböcker i en huvudarbetsbok i Excel?

Hur kombinerar jag intervall från olika kalkylblad / arbetsbok till ett?

Hur konsoliderar jag data från flera kalkylblad / arbetsböcker?

Hur slår man samman eller konsoliderar kalkylblad eller arbetsböcker i ett kalkylblad?

Sammanfoga tabeller

Hur slår man samman och uppdaterar tabellen från en annan tabell i Excel?

Hur slår man samman två tabeller genom att matcha en kolumn i Excel?