Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel-tips: Redigera> Kopiera och klistra in

Klistra in i synligt intervall

Hur klistrar man in data i en filtrerad lista som bara hoppar över dolda rader i Excel?

Hur klistrar jag över dolda / filtrerade celler och rader i Excel?

Hur klistrar man in värden i synliga / filtrerade celler endast i Excel?

Övrigt

Hur kopierar och klistrar man in celler i det aktuella arket eller från ett ark till ett annat i Excel?

Hur kopierar jag ett valt intervall till en ny arbetsbok i Excel?

Hur kopierar och klistrar man sammanfogade celler till enstaka celler i Excel?

Hur kopierar och klistrar jag bara celler som inte är tomma i Excel?

Hur kopierar och klistrar jag över tomma celler i Excel?

Hur kopierar man och klistrar utan gränser i Excel?

Hur kopierar man cell utan ny radbrytning i Excel?

Hur kopierar jag aktuell celladress till en annan plats i Excel?

Hur kopierar jag Excel-sidinställningar till andra kalkylblad i Excel?

Hur kopierar man bara hyperlänk från en cell till en annan i Excel?

Hur kopierar jag ett diagramformat till andra i Excel?

Hur kopierar man bara synliga celler i Excel?

Hur kopierar jag rad- och kolumnrubriker i Excel?

Hur kopierar man delsummor endast i Excel?

Hur kopierar man summan av valda celler endast i Excel?

Hur kopierar jag text från meddelandefältet i Excel?

Hur inaktiverar du klipp, kopiera och klistra in funktioner i Excel?

Hur går man igenom filer i en katalog och kopierar data till ett huvudark i Excel?

Hur klistrar man in data i alternativa tomma rader i Excel?

Hur klistrar man in excel-tabell i ord och gör tabellinnehållet anpassat till sidan?

Hur klistrar man in externt innehåll i Excel matchar alltid målformatering?

Hur klistrar man in intervall i en cell i Excel?

Hur förhindrar man kopiering och klistra in över cellen med rullgardinsmenyn i Excel?

Hur byter jag snabbt innehåll i två celler i Excel?

Hur ordnar jag om kolumnernas position i tabellen i Excel?

Hur begränsar man att endast klistra in värden (förhindra formatering) i Excel?

Hur ställer man in klistra värden som standardklistra när man använder Ctrl + V i Excel?

Hur flyttar man ner celler och klistrar in kopierade värden i Excel?

Hur byter jag rader eller kolumner i Excel?