Hoppa till huvudinnehåll

Hur räknar man totalt antal inkommande e-postmeddelanden per dag i Outlook?

Har du någonsin räknat det totala antalet e-postmeddelanden som du fått per dag? Och är du trött på att räkna dem en efter en manuellt utan några effektiva metoder? I den här handledningen ger vi dig två knep för att räkna totala e-postmeddelanden per dag i Outlook.


Räkna det totala antalet e-postmeddelanden som kommer in idag med funktionen Instant Search

Egentligen är det ganska enkelt att söka i alla e-postmeddelanden som kommer in idag till mappen Inkorgen, alla mappar i ett e-postkonto eller alla mappar på alla e-postkonton i Outlook och sedan räkna det totala antalet sökresultat. Gör så här:

I Post visa, (1) välj inkorg mapp för ett e-postkonto som du räknar inkommande e-post idag; (2) skriv sökkriterierna mottagen: Idag i Snabbsökning rutan och sedan (3) ange ett sökomfång i Omfattning grupp på Sök flik. Se skärmdump:

Och nu visas det totala antalet alla sökresultat, med andra ord det totala antalet e-postmeddelanden som kommer in idag i det nedre vänstra hörnet av Outlook, som visas nedan.

Ett klick för att räkna antalet valda e-postmeddelanden i Outlook

Det är enkelt att få det totala antalet alla objekt eller antalet olästa objekt i en Outlook-mapp. Men hur kunde du snabbt få antalet valda objekt i en mapp i Outlook? Här, Kutools för Outlook's Räkna valda objekt rekommenderas, vilket snabbt kan visa antalet valda objekt med bara ett klick!


Räkna det totala antalet e-postmeddelanden som kommer in idag med funktionen Sökmapp

Den här metoden hjälper dig att skapa en sökmapp som automatiskt samlar alla e-postmeddelanden som tas emot idag, och sedan kan du få det totala antalet e-postmeddelanden med att ändra sökmappens egenskaper. Gör så här:

1. Välj det e-postkonto som du ska skapa en sökmapp i på navigationsfönstret och klicka mapp > Ny sökmapp. Se skärmdump:

2. I Ny sökmapp Välj dialogrutan Skapa en anpassad sökmapp alternativet och klicka på Välja knapp. Se skärmdump:

3. Nu kommer dialogrutan Anpassad sökmapp ut. Namnge den nya sökmappen i Namn låda.

4. Fortsätt för att klicka på Kriterier knappen i den anpassade sökmappen. Nu i dialogrutan Sökmappskriterier, (1) klick Meddelande flik, (2) välj mottagna från Tid rullgardinsmeny, (3) specificera I dag från följande rullgardinsmeny och sedan (4) klicka på OK knapp. Se skärmdump:

5. Nu återgår det till Anpassad sökmapp Klicka på dialogrutan Bläddra knapp. Och sedan i dialogrutan Välj mapp (ar), (1) snälla bara kontrollera inkorg i mappar kryssrutan Sök undermappar alternativet och klicka på OK knapp. Se skärmdump:

6. Och klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan Anpassad sökmapp och dialogrutan Ny sökmapp.

7. Högerklicka på den nya sökmappen du skapade just nu och välj sedan Våra Bostäder från högerklickmenyn. Se skärmdump:

8. I följande dialogruta, kontrollera Visa totalt antal artiklar och klicka sedan på OK knapp. Se skärmdump:

Från och med nu sparas kopiorna av inkommande e-postmeddelanden i den här sökmappen per dag. Om en ny dag kommer kommer sökmappen automatiskt att ta bort alla gamla meddelanden och börja räkna de nya e-postmeddelandena.

Anmärkningar: Denna metod kan bara räkna det totala antalet e-postmeddelanden som mottas idag i inkorgen för ett e-postkonto.


Räkna det totala antalet e-postmeddelanden som kommer in på ett visst datum med VBA

Förutom ovanstående metod kan du använda VBA-kod för att räkna totala e-postmeddelanden på ett visst datum i Outlook. Gör så här.

1. Välj den mapp som du vill räkna totalt antal inkommande e-postmeddelanden per dag och öppna sedan Microsoft Visual Basic för applikationer genom att trycka andra + F11.

2. Snälla Insert > Modulerna för att infoga en ny modul och klistra sedan in under VBA-koden i den.

VBA: Räkna totala e-postmeddelanden per dag

Sub Countemailsperday()
  Dim objOutlook As Object, objnSpace As Object, objFolder As MAPIFolder
  Dim EmailCount As Integer
  Dim oDate As String
  
  oDate = InputBox("Type the date for count (format YYYY-m-d")
  Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
  Set objnSpace = objOutlook.GetNamespace("MAPI")
    On Error Resume Next
    Set objFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
    If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
    MsgBox "No such folder."
    Exit Sub
    End If
  EmailCount = objFolder.Items.Count
  MsgBox "Number of emails in the folder: " & EmailCount, , "email count"
  Dim ssitem As MailItem
  Dim dateStr As String
  Dim myItems As Outlook.Items
  Dim dict As Object
  Dim msg As String
  Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set myItems = objFolder.Items
  myItems.SetColumns ("ReceivedTime")
  ' Determine date of each message:
  For Each myItem In myItems
    dateStr = GetDate(myItem.ReceivedTime)
    If dateStr = oDate Then
      If Not dict.Exists(dateStr) Then
        dict(dateStr) = 0
      End If
      dict(dateStr) = CLng(dict(dateStr)) + 1
    End If
  Next myItem
  ' Output counts per day:
  msg = ""
  For Each o In dict.Keys
    msg = msg & o & ": " & dict(o) & " items" & vbCrLf
  Next
  MsgBox msg
  Set objFolder = Nothing
  Set objnSpace = Nothing
  Set objOutlook = Nothing
End Sub
Function GetDate(dt As Date) As String
  GetDate = Year(dt) & "-" & Month(dt) & "-" & Day(dt)
End Function

3. När du har klistrat in VBA-koden klickar du på Körning knapp.

4. Ange sedan det angivna datumet där du vill räkna de totala inkommande e-postmeddelandena i dialogrutan som dyker upp och klicka sedan på OK. Se skärmdump:

5. En dialogruta uppmanas att visa det totala antalet e-postmeddelanden i den valda mappen, klicka på OK knapp. Och i den andra popup-dialogrutan får du det totala antalet e-postmeddelanden som tas emot idag. Se skärmdumpar:

Anmärkningar:
(1) Denna VBA kan bara räkna det totala antalet alla e-postmeddelanden som mottagits på det angivna datumet i den valda mappen.
(2) Den här VBA-koden fungerar bra i Outlook 2010, 2013 och 2016.


Räkna totalt antal e-postmeddelanden som kommer per dag med Kutools for Outlook

Om du har Kutools för Outlook installerat kan du använda dess statistikfunktion för att enkelt räkna det totala antalet e-postmeddelanden som mottas per dag under en månad. Gör så här:

Kutools för Outlook: Ultimat Outlook-verktygssats med över 100 praktiska verktyg. Prova GRATIS i 60 dagar, inga begränsningar, inga bekymmer!   Läs mer...   Starta gratis provperiod nu!

1. var god klicka Kutools Plus > Statistik. Se skärmdump:

2. Nu kommer dialogrutan Statistik ut, välj de angivna mapparna du räknar e-postmeddelanden i, ange det datumintervall du ska räkna e-post inomoch klicka på OK knapp. Se skärmdump:

3. Gå till den andra dialogrutan Statistik Månadens dagar flik eller Veckodagar på fliken kan du visa det totala antalet e-postmeddelanden som mottagits varje datum. Se skärmdump:
Btw, du kan också få det totala antalet e-postmeddelanden som tagits emot idag / igår i alla inkorgsmappar för alla e-postkonton på Sammanfattning fliken.


Demo: Räkna totalt antal e-postmeddelanden som kommer in per dag med Kutools for Outlook


Tips: I denna video, Kutools fliken läggs till av Kutools för Outlook. Klicka på om du behöver det här. att ha en 60-dagars gratis testperiod utan begränsning!


Relaterade artiklar:


Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Kutools för Outlook - Över 100 kraftfulla funktioner för att överladda din Outlook

🤖 AI Mail Assistant: Instant proffs-e-postmeddelanden med AI-magi – ett klick för geniala svar, perfekt ton, flerspråkig behärskning. Förvandla e-post utan ansträngning! ...

📧 Email Automation: Frånvaro (tillgänglig för POP och IMAP)  /  Schemalägg Skicka e-post  /  Auto CC/BCC enligt regler när du skickar e-post  /  Automatisk vidarebefordran (avancerade regler)   /  Lägg automatiskt till hälsning   /  Dela automatiskt e-postmeddelanden med flera mottagare i individuella meddelanden ...

📨 Email Management: Hämta enkelt e-postmeddelanden  /  Blockera bluff-e-postmeddelanden av ämnen och andra  /  Ta bort duplicerade e-postmeddelanden  /  Avancerad Sökning  /  Konsolidera mappar ...

📁 Bilagor ProBatch Spara  /  Batch lossa  /  Batchkomprimera  /  Automatisk sparning   /  Auto Lossa  /  Automatisk komprimering ...

🌟 Gränssnittsmagi: 😊 Fler vackra och coola emojis   /  Öka din Outlook-produktivitet med flikar  /  Minimera Outlook istället för att stänga ...

👍 Underverk med ett klick: Svara alla med inkommande bilagor  /   E-postmeddelanden mot nätfiske  /  🕘Visa avsändarens tidszon ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Kontakter och kalender: Lägg till kontakter i grupp från valda e-postmeddelanden  /  Dela upp en kontaktgrupp till individuella grupper  /  Ta bort påminnelser om födelsedag ...

Över 100 funktioner Vänta på din utforskning! Klicka här för att upptäcka mer.

Läs mer       Gratis nedladdning      Inköp
 

 

Comments (19)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there a way to add the SenderName details too? Based on the above code, it counts emails by date. I was looking to count emails by sender and date.
This comment was minimized by the moderator on the site
can you do a date range? and add folders?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Laura,
You can filter emails by the date range (https://www.extendoffice.com/documents/outlook/1412-outlook-search-date-range.html), and then get the total number of search results at the bottom of Outlook Navigation Pane.
This comment was minimized by the moderator on the site
will this (VBA) works under Outlook 365 ?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Artur,
This VBA works well in Outlook 365 desktop program.
This comment was minimized by the moderator on the site
guys i have tried this code just now but it is not working can anyone help me . i want to count the num of email i received in my oracle folder .
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi this vba script is most appreciated, Can anyone help me to retrieve the count from specific folder with specific time, Ex: Count from sent items from dd/mm/yyyy mm:hh till dd/mm/yyyy mm:hh
This comment was minimized by the moderator on the site
Did you find a resolution to this?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi guys, any idea how to make this work for a period o time? I mean, selecting a range date (from-to) and getting the result per day e.g inpunt range from June 1st to june 6th: 6/1 total 14 6/2 total 24 6/3 total 12 and so on... thanks in advance
This comment was minimized by the moderator on the site
in my case i was able to figure it out by doing it manually. like you can count it per month or per year.
if you will count if per month, just delete the day in the formula

e.g:
Function GetDate(dt As Date) As String
GetDate = Year(dt) & "-" & Month(dt)
End Function


per year:
Function GetDate(dt As Date) As String
GetDate = Year(dt)
End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
For me the last window worked when I set both dates into the same format. I chnaged the code into this me (Ru date/time format in Windows, US - in Outlook): 1) oDate = Date 2) ' Determine date of each message: For Each MyItem In myItems dateStr = DateValue(MyItem.ReceivedTime) 3) GetDate = Day(dt) & "." & Month(dt) & "." & Year(dt)
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi , Very useful code , but like above it does not count per day for me and last message box is empty , can anyone fix this please
This comment was minimized by the moderator on the site
VBA instuctions to be able to create a counter for emails recieves last week
This comment was minimized by the moderator on the site
very thanks i solved all what i need, very thanks again great effort
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations